เนื่องด้วยสถานการณ์ ณ ปัจจุบันขณะนี้ หลายคนต้องมีการปรับรูปแบบมาก work from home กันมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มของพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆ ติดต่อกันหลายชั่วโมงก็จะทำให้กล้ามเนื้อหลังทำงานค่อนข้างหนักทำให้เกิดอาการปวดขึ้นมาได้ ยิ่งถ้ามีท่าทางการนั่งที่ไม่ถูกต้องแล้วนั้นก็จะส่งผลให้ปวดหลังมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อช่วยป้องกันและลดอาการปวดหลังที่สามารถทำได้ด้วยตนเองนั่นคือ เคลื่อนไหวระหว่างวัน อาจจะเป็นการลุกยืนเดินเพื่อเปลี่ยนอริยาบถทุกๆ1-2 ชั่วโมง ยืดกล้ามเนื้อ ออกกำลังกายเพื่อเพื่อความแข็งแรงกล้ามเนื้อด้านหลังและสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งคือการนั่งให้ถูกวิธีโดยการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของโต๊ะทำงานให้เหมาะสมก็จะช่วยป้องกันและช่วยลดภาวะดังกล่าวดีขึ้นอย่างแน่นอน *** หากพบอาการปวดมาก แนะนำให้พบแพทย์ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่คุณไว้ใจ
Pain Away LINE Account
Book Appointment