ในชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนใหญ่ มักจะไม่ค่อยคำนึงถึงท่าทางที่เป็นอยู่ เช่น หลังค่อม หลังแบน หรือ สมดุลข้างซ้ายและข้างขวาไม่เท่ากัน ซึ่งท่าทางเหล่านี้สามารถทำให้เกิดอาการปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

  1. หลังแบน (flat back) คือ อาการที่แนวแอ่นของกระดูกสันหลังช่วงเอวหายไป หรือแนวกระดูกสันหลังมีลักษณะที่ตรงแข็งกว่าปกติ มีสาเหตุมาจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ โดยผู้ป่วยจะรู้สึกไม่ผ่อนคลาย กล้ามเนื้อยึดตึงตลอดเวลา อาจจะรู้สึกว่าไหล่บ่าแข็งเกร็งหรือยกตัวขึ้น
  2. หลังค่อม (kyphosis) คือ อาการที่แนวกระดูกสันหลังช่วงอกโค้งนูนมากผิดปกติ ในผู้ป่วยบางรายสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า คือ คอ คางและศีรษะจะยื่นไปข้างหน้า โดยผู้ที่มีอาการหลังค่อม มักจะมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปวดตึงบ่าหลัง เจ็บกระดูกสันหลัง ซึ่งสาเหตุของอาการหลังค่อมมักมาจากการอยู่ในอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน หรือจากความเสื่อมของกระดูกสันหลังตามวัย
  3. สมดุลข้างซ้ายและข้างขวาไม่เท่ากัน (body imbalance) คือ การที่ร่างกายข้างซ้ายและข้างขวา มีความเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากกว่า ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการปวดเป็นส่วนๆ ตามร่างกาย เช่น ปวดบ่าข้างซ้าย ตึงเอวข้างขวา มีอาการปวดร้าวชาไปที่แขนหรือขา ซึ่งสมดุลร่างกายที่ไม่เท่ากันนี้ สามารถสังเกตเห็นได้เช่น บ่าข้างซ้ายและข้างขวาไม่เท่ากัน สะโพกซ้ายขวาสูงต่ำไม่เท่ากัน เข่าซ้ายและเข่าขวาเอียงเข้าออกไม่เท่ากัน เป็นต้น ผู้ป่วยมักจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อทั้งสองข้างไม่เท่ากัน หรือรู้สึกว่าขาข้างซ้ายและข้างขวายาวไม่เท่ากัน เมื่อเดินก็จะรู้สึกเหมือนเดินกะเผลก เป็นต้น
Pain Away LINE Account
Book Appointment