อาการตะคริว เป็นอาการกล้ามเนื้อหดตัวอย่างรุนแรง ทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเป็นอย่างมาก พบได้บ่อยในกล้ามเนื้อขา ส่วนใหญ่จะเกิดในขณะหรือหลังการออกกำลังกาย บางคนอาจเกิดขณะนอน ตะคริวเป็นการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งทำให้เกิดอาการปวด อาการมักเป็นชั่วครู่แต่บางรายมีอาการปวดนานหรือเป็นซ้ำๆ
สาเหตุการเกิดตะคริว

 • การขาดน้ำ
 • กล้ามเนื้อล้า หรือได้รับบาดเจ็บ ร่างกายจะมีการตอบสนองอัตโนมัติในการหดเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บ
 • กล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่น
 • การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่เพียงพอ
 • ความไม่สมดุล
 • ของเกลือแร่หรือแร่ธาตุ ซึ่งในส่วนใหญ่มักเกิดจากการออกกำลังที่ไม่คุ้นเคยหรือออกกำลังมากเกินไป

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดตะคริว
โดยทั่วไป ตะคริวมักจะไม่รุนแรงและหายได้เอง กล้ามเนื้อมัดที่เกิดตะคริวจะเกิดการเกร็ง คลำได้เป็นก้อนแข็งและมีอาการปวด/เจ็บ ซึ่งภายหลังกล้ามเนื้อคลายตัวแล้วอาจยังมีอาการปวด/เจ็บอยู่ สามารถลดอาการปวดได้โดย

 • หยุดพักการใช้กล้ามเนื้อที่เกิดตะคริว
 • การยืดกล้ามเนื้อที่เกิดอาการตะคริว
 • นวดกล้ามเนื้อเพื่อลดการตึงและแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อคลายตัว
 • ให้อาบน้ำอุ่นหรือประคบอุ่น เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว

การดูแลตนเองป้องกันการเกิดตะคริว

 • ดื่มน้ำให้มากๆ อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว เมื่อไม่มีโรคต้องจำกัดน้ำดื่ม และให้พอ เพียงกับปริมาณน้ำที่ร่างกายเสียไป เช่น เมื่อเหงื่อออกมาก ท้องเสีย หรือ ปัสสาวะมาก
 • ไม่นั่ง นอน เดิน นานๆ
 • ฝึกยืด (Stretching) กล้ามเนื้อมัดที่เกิดตะคริวบ่อยๆเสมอ
Pain Away LINE Account
Book Appointment