เครื่องมือรักษาทางกายภาพบำบัดรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัด และไม่ใช่เครื่องไฟฟ้า แต่อยู่ในรูปของคลื่นเสียงพลังงานสูง ส่งผ่าน probe ไปยังบริเวณกล้ามเนื้อหรือจุดที่มีอาการบาดเจ็บได้โดยตรง

ทางคลินิกของเราได้มีการผสมผสานการใช้เครื่อง shock wave ร่วมกับการรักษารูปแบบอื่นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการบาดเจ็บเรื้อรังที่เกิดจากภาวะต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น office syndrome, รองช้ำ (plantar fasciitis) เป็นต้น โดยผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่อง shock wave พบว่ามีอาการปวดลดลงเป็นอย่างมาก รวมทั้งการเคลื่อนไหวดีขึ้นสามารถเห็นผลได้ในครั้งแรกหลังการรักษา

ข้อบ่งชี้การรักษา

  • รองช้ำ (plantar fasciitis)
  • Office syndrome
  • ปวดหลัง (back pain)
  • ปวดไหล่หรือไหล่ติด (shoulder pain or frozen shoulder)
  • เอ็นกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกอักเสบ (tennis’s elbow or golfer’s elbow)
  • หน้าแข้งบาดเจ็บ (shin pain)
  • เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Achilles tendinitis)
  • เจ็บข้อสะโพก (hip pain)

Shock wave เป็นการรักษารูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีในกลุ่มอาการเนื้อเยื่อบาดเจ็บเรื้อรังและภาวะกระดูกบางกรณี โดยคลื่นกระแทกนี้จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและสลายผังผืดบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บ รวมถึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและลดปวดได้ด้วยเช่นกัน

Shock wave ทำแล้วเจ็บมั้ย?

Shock wave ที่ใช้ในการรักษาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมีรูปแบบพลังงานที่ต่ำกว่าที่ใช้ในทางการแพทย์รูปแบบอื่น จึงไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บขณะรักษาเป็นอย่างใด แต่ในบางรายอาจเกิดอาการเจ็บได้เล็กน้อยเมื่อคลื่นกระแทกไปยังบริเวณจุดเจ็บหรือจุดที่มีอาการ

การรักษาด้วย shock wave ที่กรุงเทพ

การเข้ารับการรักษาด้วย shock wave สามารถทำได้ง่ายๆเพียงโทรศัพท์และทำการนัดหมาย ไม่ว่าจะมีอาการปวดรูปแบบใด ทั้งระยะเฉียบพลันหรือระยะเรื้อรัง เชื่อว่าการเข้ารับการรักษารูปแบบต่างๆจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บ รวมถึงช่วยให้คุณกลับไปทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสมบูรณ์

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ารับการรักษาได้ที่ Pain away เพื่อให้เราวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการต่างๆและวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเหล่านั้นให้หายไป

Pain Away LINE Account
Book Appointment