จุดกดเจ็บ (Trigger Point) เกิดจากกล้ามเนื้อเกร็งหรือหดตัวสะสมเป็นเวลานาน เกร็งบ่อย ๆ จนกลายเป็นก้อนเล็ก ๆ ขนาด 0.5-1 เซนติเมตรในกล้ามเนื้อ ถ้ามีก้อนเล็ก ๆ หรือจุดกดเจ็บจำนวนมากจะมีการกดเบียดเส้นเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อทำให้มีการขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ เกิดการอักเสบ และเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง
ซึ่งจุดกดเจ็บสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ Active Trigger Point และ Latent Trigger Point

  1. Active Trigger Point ขณะกดลงกล้ามเนื้อที่มีก้อนหรือจุดกดเจ็บจะทำให้เกิดอาการร้าว
  2. Latent Trigger Point ขณะกดลงกล้ามเนื้อที่มีก้อนหรือจุดกดเจ็บจะไม่มีอาการร้าว

อาการปวดมักจะเกิดบริเวณกล้ามเนื้อที่เป็นมัด เช่น แขน ขา เป็นต้น การรักษาจุดกดเจ็บที่เกิดขึ้นก็คือ การนวดจุดกดเจ็บเพื่อคลายจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นทำให้มีการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ซึ่งทำให้อาการปวดลดลง อีกทางหนึ่งก็คือการรับประทานยาเพื่อคลายกล้ามเนื้อเช่นกัน #Painaway #กรุงเทพฯ #อโศก #รักษาอาการปวด

Pain Away LINE Account
Book Appointment