ความปวด เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย โดยความปวดสามารถจำแนกตามระยะเวลา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
– ความปวดเฉียบพลัน เป็นความปวดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ร่างกายได้รับอันตราย มีการบาดเจ็บหรือมีพยาธิสภาพจนกระทั่งการบาดเจ็บหรือพยาธิสภาพนั้นหายไป เป็นความปวดที่บุคคลส่วนใหญ่เคยประสบ มีลักษณะเหมือนสัญญาณเตือนภัย มักเกิดขึ้นทันทีทันใด และจะทุเลาลงไปภายหลังได้รับการรักษาหรือหายเองโดยไม่ต้องรักษา สามารถคาดการณ์ได้ว่าอาการปวดจะหายไปในอนาคต โดยระยะเวลาของความปวดเฉียบพลันจะน้อยกว่า 6 เดือน
– ความปวดเรื้อรัง เป็นความปวดที่เกิดขั้นอย่างต่อเนื่อง คงอยู่ตลอดเวลา หรืออาจเกิดขึ้นเวลาใดก็ได้ ไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะหายไปเมื่อใด มีระยะเวลาความปวดตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มักไม่จำกัดอยู่เฉพาะที่ บริเวณที่ปวดกว้าง บอกตำแหน่งที่ปวดได้ไม่ชัดเจน ความปวดเรื้อรังที่พบได้บ่อย เช่น การปวดศีรษะแบบไมเกรน ความปวดจากโรคเรื้อรัง เป็นต้น โดยมักจะมีอาการร่วมคือ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร อารมณ์หงุดหงิด ความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ลดลง
Pain Away LINE Account
Book Appointment