เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา Pain Away ได้ร่วมทำกิจกรรมกับบริษัท Hitachi ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยได้ตรวจสุขภาพทางลักษณะโครงสร้างร่างกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันโรคของพนักงานและพัฒนาความตระหนักด้านสุขภาพ ซึ่งส่วนมากคนที่เข้าร่วมก็ได้ตระหนักถึงโรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง เช่น ออฟฟิตซินโดรม ไมเกรน และ อาการปวดต่าง ๆ ทางกล้ามเนื้อ ที่บางครั้งอาจจะมีผลเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความรำคาญ และปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานไม่เต็มที่ ฉะนั้นเพื่อป้องกันให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงอาการ ลักษณะโครงสร้างต่าง ๆ ที่ไม่สมดุล และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จึงได้อธิบายถึงปัญหาและตรวจลักษณะโครงสร้างโดยใช้การประมวลผลจากโปรแกรมที่แม่นยำ จากประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งแนะนำท่ายืดกล้ามเนื้อและท่าบริหารกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการกลับมาของอาการปวดต่าง ๆ อีกเช่นกัน
Pain Away LINE Account
Book Appointment