วันนี้คลินิกของเรามีวิธีการรักษาแบบใหม่คือ การรักษาด้วยเครื่องสั่นสะเทือนเนื้อเยื่อชั้นลึก ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการใช้เครื่องสั่นสะเทือนส่งคลื่นลงไปที่กล้ามเนื้อชั้นลึกของร่างกาย ซึ่งส่งผลกล้ามเนื้อที่อยู่ในชั้นลึกเกิดการหดตัวและคลายตัวอย่างต่อเนื่อง เกิดผลให้กล้ามเนื้อชั้นลึกมีความยืดหยุ่นและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตมากขึ้น ซึ่งช่วยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อรวมถึงเพิ่มเมตาบอลิซึ่มอีกด้วย นอกจากนี้การรักษาด้วยเครื่องสั่นสะเทือนเนื้อเยื่อชั้นลึกยังได้ถูกเสนอให้เป็นแนวทางการรักษาของโรคปวดกล้ามเนื้อต่างๆ การจัดสมดุลสรีระร่างกายและบรรเทาโรคทางระบบประสาทเช่น โรคพาร์กินสันอีกด้วย ติดต่อเราหากสนใจหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการรักษาด้วยเครื่องสั่นสะเทือนเนื้อเยื่อชั้นลึก ขอบคุณครับ
Pain Away LINE Account
Book Appointment