หลาย ๆ ท่านที่ออกกำลังกายคงคุ้นเคยกับคำว่า “stretching” การยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการออกกำลังกายถือว่าสำคัญมาก ซึ่งประโยชน์ของการยืดก่อนและหลังก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกัน การยืดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกายเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อและลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายและการยืดกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายเพื่อคลายกล้ามเนื้อและเพิ่มการกระจายตัวของกรด Lactic เพราะกรด Lactic ที่สะสมในกล้ามเนื้ออาจทำให้เกิดอาการปวดหลังจากออกกำลังกายได้นั่นเอง
การ stretching แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. Dynamic stretching และ 2. Static stretching
1. Dynamic stretching คือ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อร่วมกับการเคลื่อนไหว ส่วนมากใช้ยืดกล้ามเนื้อในนักกีฬา
2. Static stretching คือ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อค้างไว้ประมาณ 20-30 วินาที ใช้กับการออกกำลังกายทั่วไป
ประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจึงมีความสำคัญมากกับการออกกำลังกาย และนักกีฬา เพราะลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ ช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดีเมื่อออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ลดอาการปวดหลังได้ด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ถูกต้อง ถูกท่า และไม่ทำเร็วจนเกินไป ทั้งนี้ คนที่เล่นกีฬา หรือคนที่ออกกำลังกายส่วนใหญ่ก็ชอบมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการนวดเพื่อลดการคั่งค้างของกรด Lactic ที่ทำให้เกิดอาการปวด และเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นเพราะสำหรับบางท่านการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่เพียงพอการนวดผ่อนคลายก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่กล้ามเนื้อตึงตัวมาก (Pain Away sport massage และรักษาอาการปวดแถวกรุงเทพ)
Pain Away LINE Account
Book Appointment