ผู้คนจำนวนมากที่ประสบปัญหาระบบกล้ามเนื้อและกระดูกใช้การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกนอกเหนือจากการรักษาแบบทั่วๆไป ทั้งนี้ มีการบำบัดอาการเจ็บป่วยทางเลือกมากมายและหนึ่งในนั้นคือการบำบัดด้วยศาสตร์ seitai ญี่ปุ่น ที่ให้ความสำคัญต่อการรักษา การวินิจฉัยอาการและการป้องกันกลไกการเกิดโรคในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และการรักษาด้วยวิธีนี้จะส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทและสุขภาพโดยทั่วไป ปัญหาการเคลื่อนกระดูกสันหลังเป็นหนึ่งในปัญหาที่นักบำบัด seitai หรือนักจัดกระดูกพบในผู้ป่วย และปัญหานี้อาจรบกวนการทำงานของระบบประสาทและส่งผลให้สุขภาพแย่ลง
เป็นเรื่องที่น่าสนใจในทุกวันนี้ที่การบำบัดสุขภาพด้วยศาสตร์ seitai ได้ใช้เทคนิคการจัดกระดูกสันหลังเป็นเทคนิคหลัก โดยแนวความคิดของการจัดกระดูกสันหลังที่แม่นยำเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่โดดเด่นของการบำบัดด้วยศาสตร์ seitai ในขณะที่ผู้ให้การรักษารายอื่นๆอาจใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการรักษาอาการกระดูกสันหลังเคลื่อนและ/หรือการบรรเทาอาการปวดในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก แต่ยังมีนักบำบัด seitai บางรายที่ใช้วิธีการจัดกระดูกเป็นวิธีการรักษาหลัก
ปรับโครงสร้าง (Spinal Manipulation) เป็นวิธีการรักษามีประสิทธิภาพสำหรับอาการปวดศรีษะจากความเครียด อาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก อย่างไรก็ตาม ไม่ทุกการศึกษาที่สนับสนุนข้อสรุปนี้ อย่างไรก็ตาม  ยังไม่มีการทดลองที่มีข้อสรุปที่แน่ชัดที่ขัดแย้งกับข้อสรุปของศาสตร์การบำบัด seitai ที่มีผลดีต่อสุขภาพ
ทัศนะของศาสตร์เซไตที่ส่งผลต่อการบำบัดผู้เข้ารับการรักษา:

  • เล็งเห็นความสำคัญของระบบประสาทและความสัมพันธ์กับโครงสร้างและความสามารถทั่วไปในการทำงานของร่างกาย
  • ทำการรักษาแต่เนิ่นๆ ให้ความสำคัญต่อการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วและการบำบัดรักษาอาการต่างๆ
  • เห็นถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อระบบประสาท (ทางโครงสร้าง, ทางเคมีและทางกายภาพ)
  • ป้องกันปัญหาที่ไม่จำเป็นที่ทั้งแพทย์และผู้ป่วยต้องพบ
  • มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์
  • เล็งเห็นความสำคัญระหว่างการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อมและสุขภาพ
  • เป็นการรักษาโดยที่คนไข้ไม่ต้องเจ็บตัว
  • ให้ความสำคัญกับผู้เข้ารับการรักษา ใช้การรักษาด้วยมือที่ส่งผลต่อการทำงานของโครงสร้างร่างกายทั้งหมด

ผู้รับการรักษาส่วนใหญ่ที่ได้เข้าพบนักบำบัด seitai มีอาการที่เกิดจากปัญหาระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโดยเฉพาะอาการปวดหลังส่วนล่างและช่วงคอ ทั้งนี้ นักบำบัด seitai ให้ความสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและไม่สั่งจ่ายยาหรือทำการผ่าตัด และในขณะเดียวกันการบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดบริเวณคอ แขนหรือขา หลังและข้อต่อด้วยศาสตร์ seitai ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในฐานะศาสตร์การแพทย์ทางเลือก

Pain Away LINE Account
Book Appointment