ปัจจุบัน ผู้ปกครองหลายคนได้เดินทางไปหานักบำบัด seitai เพื่อรักษาสมดุลของสุขภาพโดยรวมของลูกๆ ของพวกเขา การดูแลด้วยการนวดแบบ seitai ญี่ปุ่นเป็นการวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับการกระดูกสันหลังที่อยู่ผิดตำแหน่ง และแก้ไขโดยการปรับกระดูกสันหลัง การใช้แรงดันเพียงเล็กน้อยมักเป็นที่นิยมในเด็กมากกว่าการปรับโดยการใช้พลังที่มักจะใช้กับผู้ใหญ่
การนวดแบบ seitai ไม่ได้เพียงแค่รักษาตามอาการ แต่ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาไปยังสาเหตุของปัญหา การอยู่ผิดตำแหน่งของกระดูกอาจทำให้เกิดการระคายเคืองของเส้นประสาท และอาจจะทำให้เกิดความเสียหายของความสามารถในระบบการทำงานของร่างกายได้ วัตถุประสงค์หลักของการดูแลด้วยการนวดแบบ seitai คือการรักษาการทำงานของระบบประสาทให้เป็นปกติ

การติดเชื้อที่หู และการดูแลด้วยการนวดแบบ Seitai

การติดเชื้อที่หูเป็นหนึ่งในโรคที่รู้จักกันดีในเด็ก ซึ่งมันจะเป็นสาเหตุให้ผู้ปกครองนั้นไม่พอใจนัก อีกทั้งยังเป็นเหตุผลที่แพทย์มีการสั่งยาปฎิชีวนะบ่อยที่สุด การนวดแบบ seitai หลายคนเชื่อว่ามีการเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างกระบวนการคลอด และการติดเชื้อที่หูที่เกิดขึ้น หรือที่รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่า โรคหูน้ำหนวก
ยาปฎิชีวนะจะมีการสั่งโดยแพทย์ หรือกุมารแพทย์เสมอ แต่มักจะไม่จะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรักษาโรคติดเชื้อในหูของเด็ก มันอาจจะนำไปสู่การเกิดซ้ำๆ ของการติดเชื้อที่หูได้ เด็กหลายๆ คนทุกข์ทรมานจากการติดเชื้อที่หูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั้นจะทำให้พวกเขาต้องกลับไปพบกุมารแพทย์ของพวกเขาเป็นประจำ และต้องรับยาปฎิชีวนะมากขึ้น มันจึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าหมอนวดจัดกระดูกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการปรับการติดเชื้อที่หู และระบบหายใจส่วนบน

ผลข้างเคียงจากการดูแลด้วยการนวดแบบ Seitai

แม้ว่าจะต้องมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติม แต่การนวดแบบ seitai ไม่มีการจ่ายยา, การผ่าตัด, การเจ็บปวด และไม่ได้ทำลายให้เด็กรู้สึกเจ็บปวด ดังนั้นจึงไม่มีขั้นตอนที่เจ็บปวด และการนวดแบบ seitai ไม่ได้มีการใช้ยาที่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย

Pain Away LINE Account
Book Appointment